Styrelsen
Ordförande Thomas Trobäck
Kassör Arne Trobäck
Sekreterare Robin Eiselt
Ledamot Daniel Trobäck
Marianne Ohlsson